Welkom bij stichting SAKO

Stichting Steun aan Kinderen Overzee (SAKO) heeft als belangrijkste doelstelling het bieden van hulp aan kinderen in derde wereldlanden, specifiek op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Hierbij maakt SAKO geen onderscheid in ras, huidskleur of religie.
Het geven van voorlichting in Nederland met betrekking tot de hulpverlening die geboden wordt.

Nieuws en Activiteiten

 • IN MEMORIAM

  Op 13 oktober is mevrouw Henny de Mul-van Oosterhout overleden. In haar wilsbeschikking stond omschreven dat zij geen bloemen en kaarten wenste te ontvangen bij haar overlijden.
  In plaats daarvan stond in het crematorium op 21 oktober 2016 een collectebus naast het condoleance register. Hierin kon door familie, vrienden en kennissen een vrijwillige gift gedaan worden, ten bate van stichting SAKO. 
  De opbrengst van al deze giften is het grandioze bedrag van € 926,75. Een nabetaling heeft het totaal bedrag opgehoogd tot € 956,75.
  Het uiteindelijke eindbedrag wat is gedoneerd is de totaalsom van € 1.056,75  
  Deze donatie wordt volledig besteed conform de wens van Henny, aan de gezondheidszorg voor Moeder & Kind in Barisal in Bangladesh, waarvoor hartelijk dank. Ook de familie De Mul dankt u hartelijk voor uw donatie

 • Erkenningsregeling CBF

  Stichting SAKO behoort tot de voortrekkers die zich vanaf 1 juli 2016 "erkend goed doel" mag noemen.
  Deze nieuwe erkenningsregeling zorgt ervoor dat er een eenduidige en door de sector breed gedragen erkenning ontstaat. Donateurs en andere belanghebbenden weten daardoor zeker dat erkende organisaties aan heldere spelregels voldoen, weten wat ze willen bereiken en daar open en begrijpelijk over communiceren. Bovendien versterken de toetsing en toezicht door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) het maatschappelijk vertrouwen in de sector als geheel.

  (Overgenomen uit de toekenningsbrief van het CBF)

Gebruikersmenu